Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorm u pisanoj formi na našim internetskim stranicama Šimun Emanuel Putovanja u odjelu kontak – pišite nam.

Prigovor možete poslat putem pošte, telefaksa, ili elektroničke pošte, na adresu:

Šimun Emanuel Putovanja d.o.o. Rudolfa Matza 12, 10360 Sesvete, Hrvatska.

ili na E-mail adresu: prigovorisimun@gmail.com

Odgovor na vaš progovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U pisanom prigovoru potrebno je navesti:

1. ime i prezime korisnika usluge
2. adresu korisnika usluge
3. telefon korisnika usluge