Šimun Emanuel  Putovanja d.o.o
za prijevoz i usluge, turistička agencija
Rudolfa Matza 12, 10360 Zagreb
OIB: 33690254278,   MB: 04075170
MBS: 080861968, EUID: HRSR.080861968
VAT / PDV id. broj: HR33690254278
Članovi društva: Marina Bagarić, direktor
Voditelj internet turističke agencije
i odgovorna osoba: Šimun Bagarić                         
Ministarstvo turizma upisnik: 734/2020                     
Nadležno tijelo zaduženo za nadzor:
Državni inspektorat, Turistička inspekcija,
Šubićeva 29, 10000 Zagreb                                               
CROATIA OSIGURANJE:                                                                        
Polica osiguranja od odgovornosti br. 078090087176   
Polica osiguranja jamčevine br. 298090000113                
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
IBAN: HR09 236 0000 110 236 59 23               
ZAGREBAČKA BANKA    SWIFT BIC: ZABAHR2X

Tel: +385 1 400 41 38
Email: simunemanuel@gmail.com