Šimun Emanuel  Putovanja d.o.o
za prijevoz i usluge, turistička agencija
Rudolfa Matza 12, 10360 Zagreb
OIB: 33690254278,   MB: 04075170
MBS: 080861968, EUID: HRSR.080861968
VAT / PDV id. broj: HR33690254278
Članovi društva: Marina Bagarić, direktor
Voditelj internet turističke agencije
i odgovorna osoba: Šimun Bagarić                         
Ministarstvo turizma upisnik: 734/2020                     
Nadležno tijelo zaduženo za nadzor:
Državni inspektorat, Turistička inspekcija,
Šubićeva 29, 10000 Zagreb                                               
UNIQA osiguranje:                                                                        
polica osiguranja od odgovornosti br. 45-7002789300   
polica osiguranja jamčevine br.11-7002789240                 
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
IBAN PBZ: HR08 234 0009 11111 392 56                 
PRIVREDNA BANKA ZAGREB    SWIFT: PBZGHR2X 

Tel: +385 1 400 41 38
Email: simunemanuel@gmail.com